Złamania patologiczne i zmęczeniowe
(Jan Skowroński)