Typ O – Złamanie awulsyjne

Typ I- Złamania przez masę boczną

Typ I a – Złamanie awulsyjne

Typ I b  – Złamanie przez masę boczną całkowite

Typ II – Złamania przez otwory

Typ II a – Złamania powyżej S2

Typ II b – Pionowe złamania poniżej S2

Typ III – Złamania krzyżowe centralne

Typ III a – Złamanie pionowe

Typ III b – Złamanie poprzeczne

Typ III c – Złamanie skośne

Typ IV – Złamania krzyżowe obustronne