1. Fazy przebiegu martwicy aseptycznej wieku dziecięcego

 

Każda martwica aseptyczna wieku dziecięcego przebiega w czterech fazach:
Faza I (wczesna): obrzęk tkanek miękkich (poszerzenie szpary stawowej), początkowo odwapnienie, później przewapnienie („biała głowa”)
Faza II (fragmentacji): nekroza jądra i częściowo chrząstki nasadowej, fragmentacja jądra kostnego, spłaszczenie nasady i zaniki utkania kostnego w przynasadzie
Faza III (odbudowy): zastępowanie martwej tkanki kostnej i chrzęstnej żywą tkanką, naprzemienne wyspy zagęszczenia i rozrzedzania utkania kostnego
Faza IV (zmian utrwalonych): różne kształty głowy i szyjki w zależności od przebiegu choroby.