Podstawy medycyny sportowej
(Lucjan Samson, Filip Dąbrowski, Piotr Michniowski, Tomasz Mazurek)