Advanced      

Trauma

Life

Support

ATLS

           AIRWAY – drogi oddechowe z protekcją odcinka szyjnego kręgosłupa

BREATHING – oddech

CIRCULATION – krążenie

DISABILITY – stan neurologiczny

EXPOSURE – środowisko

AIRWAY – drogi oddechowe

Obowiązuje zawsze ochrona odcinka szyjnego kręgosłupa. Często powtórna ocena kliniczna chorego.

W badaniu zwrócić uwagę na:

– ciała obce ( np. zęby),

– złamania w obrębie twarzoczaszki,

– penetrujące rany szyi z uszkodzeniem naczyń, tchawicy, krtani.

W badaniu palpacyjnym zwrócić uwagę na- złamania.

Ponadto należy zwrócić uwagę na nienormalne dźwięki taki jak chrapanie, bulgotanie, stridor, charkot, itp.

LECZENIE

Tlen – duży przepływ

Unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa ( ortezy, kołnierze, unieruchomienie ręczne)

Uniesienie żuchwy, ostrożne uniesienie policzków,

odessanie poprzez usta ( w przypadku urazów twarzy)

maski ustno- gardłowe i nosowo-gardłowe

konieczna ocena pod kątem intubacji

BREATHING – oddech

WSKAZANIA DO SZTUCZNEJ WENTYLACJI

 • Bezdech – niska GCS, porażenie nerwowo-mięśniowe
 • Nieadekwatny postęp akcji ratunkowej – tachypnoea, hypoxia, hypercarbia, sinica
 • Ciężkie uszkodzenia mózgu wymagające hiperwentylacji

OSTATECZNE ZAOPATRZENIE DRÓG ODDECHOWYCH

 • Rurka ustno-krtaniowa
 • Rurka nosowo-krtaniowa
 • Zaopatrzenie chirurgiczne

ZAOPATRZENIE CHIRURGICZNE DRÓG ODDECHOWYCH

 • Niemożność intubacji
 • Natychmiastowe udrożnienie dróg oddechowych – wprowadzenie igły przez chrząstkę tarczowatą
 • Tracheostomia chirurgiczna
 • Pasaż rurki tracheostomijnej – nie jest zalecana u dzieci poniżej 12 r. życia

CIRCULATION

 • Kontrola krwawienia
 • Badanie – określenie poziomu i miejsca krwawienia, koloru skóry, zewnętrznych oznak utraty krwi
 • Badanie palpacyjne – zimne kończyny, tętno ( zwrócić uwagę na B-blokery),

ciśnienie krwi, diureza –cewnik do pęcherza

 • Krwawienie

– ostra utrat objętości krwi krążącej – najczęstsza przyczyna wstrząsu u chorego      urazowego

– prawidłowa ilość krwi krążącej to 7% masy ciała ( 5 litrów u 70 kg człowieka)

– klasy krwawienia: Klasa I ( utrata więcej niż 750 ml-15% objętości krwi), klasa II ( 750-150 ml -15-30% objętości krwi), klasa III (1500-2000 ml -30-40% 0bjętości krwi), klasa IV  ( powyżej 2000ml – powyżej 40% objętości krwi).

LECZENIE

 • Dwie duże kaniule do żył ( 14 G)
 • Ciepłe płyny dożylnie ( krystaloidy, koloidy , krew )
 • Zabezpieczenie i badanie krwi – próba krzyżowa, morfologia, parametry krwawienia i krzepnięcia, badania biochemiczne
 • Zabezpieczenie przed hypotermią
 • Zwrócenie uwagi na wstrząs niekrwotoczny – kardiogenny- uraz serca, tamponada serca, zatory tłuszczowe, odma prężna, uraz rdzenia kręgowego ( niskie ciśnienie, prawidłowy puls)
 • Ekg, stały monitoring

DISABILITY

 • Szybka ocena stanu neurologicznego

A – Alertchory czujny, żwawy, o prawidłowych reakcjach

V – Responds to Vocal stimuli – reaguje na bodźce głosowe

P –  Responds to Painful stimuli – reaguje na bodźce bólowe

U – Unresponsive – bez reakcji

GCS

 

EXPOSURE

 • Badanie rozebranego pacjenta
 • Zabezpieczenie przed działaniem szkodliwego środowiska zewnętrznego