Badanie ortopedyczne i diagnostyka obrazowa
(Marek Rocławski, Wojciech Wawrzynek, Anna Siemianowicz, Bogdan Koczy, Łukasz Kubaszewski)