Złamania patologiczne, to złamania, których przyczyną są zaburzenia zmniejszające odporność kości na działanie czynników mechanicznych. Złamanie jest złamaniem patologicznym, gdy stopień uszkodzeń tkanki kostnej wywołanych działającymi obciążeniami mechanicznymi, będącymi przyczyną złamania, jest niewspółmiernie duży w stosunku do wartości sił mechanicznych je wywołujących. Osteoporoza jest najczęstszą przyczyną występowania złamań patologicznych. Ich najczęstszą lokalizacją są żebra, nasada dalsza kości promieniowej, szyjka kości udowej i szyjka kości ramiennej oraz kręgosłup (złamania kompresyjne). Innymi częstymi przyczynami są guzy pierwotne i wtórne (przerzutowe) tkanki kostnej oraz zmiany guzopodobne, takie jak torbiele kości (samotne i tętniakowate).