6. Typy klasyfikacji wg Harringa

Prezentacja2_typA

Prezentacja2_typB

Prezentacja2_typC