Złamania okołoprotezowe kości udowej

 

Złamania okołoprotezowe kości udowej są zlokalizowane najczęściej wokół trzpienia endoprotezy stawu biodrowego. Złamanie może dotyczyć: krętarzy, trzonu lub okolicy nadkłykciowej kości udowej. Do złamania może dojść podczas operacji zakładania endoprotezy, najczęściej: przygotowywania loży dla trzpienia lub implantacji trzpienia o za dużym rozmiarze. W późniejszym okresie złamania okołoprotezowe kości udowej są związane z obluzowaniem implantu i osłabieniem tkanki kostnej spowodowanej okołoprotezową osteolizą (Ryc. 1).

Leczenie złamań okołoprotezowych, którym towarzyszy obluzowanie trzpienia endoprotezy polega na wykonaniu operacji rewizyjnej podczas której reponuje się i stabilizuje złamanie kości udowej i wymienia obluzowany implant (Ryc. 1). W przypadku gdy trzpień endoprotezy jest stabilny operacja polega najczęściej na repozycji i stabilizacji złamania z pozostawieniem dotychczasowego wszczepu.

A  8A    B 8B

Ryc. 1A-B. Złamanie okołoprotezowe trzonu kości udowej. A – radiogram przedoperacyjny, widać złamanie z obluzowaniem trzpienia endoprotezy bezcementowej. B – radiogram pooperacyjny po wymianie trzpienia na nowy implant ze stabilizacją złamania metalową płytą i obwojami metalowych kabli.

 

Piśmiennictwo

1. Masri BA, Meek RM, Duncan CP. Periprosthetic fractures evaluation and treatment. Clin Orthop Relat Res. 2004; 420: 80–95.