4. Kostka krawca (bunnionette, tailors bunion)

Zniekształcenie zewnętrznego brzegu stopy zwane „Bunionette” / “Tailors Bunion” w bezpośrednim tłumaczeniu na język polski „kostka krawca” to odpowiednik palucha koślawego po stronie przyśrodkowej stopy. W obrazie radiologicznym wyróżniamy trzy typy zniekształcenia: 1) z powiększoną wyniosłością boczną, 2) z wygiętą do boku V kością śródstopia oraz 3) z powiększonym kątem pomiędzy IV a V kością śródstopia. Leczenie nieoperacyjne, jak w przypadku palucha koślawego, polega na zmniejszaniu nacisku buta na wyniosłe elementy kostne. Leczenie operacyjne jest uzależnione od typu deformacji kostnej i obejmuje zakres od prostej resekcji wyniosłości bocznej, aż po osteotomie podgłowowe lub trzonu V kości śródstopia odpowiednio w typie 2 i 3 zniekształcenia.

4-1

Rycina 1. Bunionette lub “tailors bunion” – „kostka krawca” to zniekształcenie V-go promienia stopy będące odpowiednikiem palucha koślawego. RTG w projekcji AP. Zwraca uwagę zwiększony kąt pomiędzy I a II kością śródstopia jak i pomiędzy IV a V kością śródstopia.