_11. Zakres ruchów rotacyjnych przedramienia

43

 

Zakres ruchów rotacyjnych przedramienia na różnych jego poziomach oraz zakres ruchów rotacyjnych kikutów przedramienia w zależności od poziomów amputacji