Bark i ramię
(Leszek Romanowski, Przemysław Lubiatowski, Bartłomiej Kordasiewicz)