5

„Wadliwy” kikut stępu, proteza po amputacji wg Lisfranca (a), proteza po amputacji Syme’a (b)