Uzupełniające metody badań obrazowych wykorzystywane w ortopedii:
– densytometria w tomografii komputerowej – QCT,
– artrografia klasyczna, artro-TK, artro-MRI,
– badania angiograficzne,
– PET-CT, PET-MRI.

Densytometria jest pomiarem gęstości minerałów tkanki kostnej.

Artrografia MRI. Wykonana w formie badania z podaniem środka cieniującego (kontrastu) stanowi doskonały instrument do obrazowania tkanek, w tym stawów.

Dzięki diagnostyce PET istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworów (w około 90% badanych przypadków).

PET-MRI jest połączeniem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) z rezonansem magnetycznym (MRI). Wykorzystuje ono jednocześnie dwa różne zjawiska do dokładnej diagnostyki przede wszystkim zmian nowotworowych, ale również wielu jednostek chorobowych z zakresu m.in. onkologii, kardiologii, neurologii oraz chorób zakaźnych.