1. Transfer ruchowy nerwu międzyżebrowego nas nerw skórno-mięśniowy

17a_RGB17b_RGB