I – zarys głowy kości udowej jest prawidłowy,
II – zarys głowy kości udowej mieści się w okręgu, lecz dodatkowo występuje jedno ze zniekształceń: coxa magna, krótka szyjka kości udowej lub stroma panewka,
III – głowa kości udowej ma kształt niesferyczny, ale nie jest płaska (jest eliptyczna, grzybiasta), zmiany dotyczące szyjki kości udowej i panewki jw.,
IV – widoczne spłaszczenie głowy kości udowej, głowa kości udowej i panewka są tego samego kształtu – „kongruentna inkongruencja”,
V – spłaszczenie głowy kości udowej bez odpowiadających zmian w panewce – „niekongruentna inkongruencja”.

Stulberg_1TA     Stulberg_2TA