8

 

Amputacje w obrębie goleni stanowią klasyczny kompromis między wymogami mechanicznymi a wartością biologiczną kikuta. Im kikut dłuższy, tym większe ramię dźwigni i większa jego siła, a zatem lepsza kontrola protezy przez kikut. Proteza PTB (oparta o guzowatość kości piszczelowej – dolną część więzadła właściwego rzepki – patellar tendon Bearing) (A), poziom amputacji goleni (B), proteza goleniowa z ruchomym stawem kolanowym i koszem udowym (C)

 

 

9