1. Uczestnicy I Zjazdu Ortopedów Polskich. Poznań, 17 listopad 1928 rok

op#73-4-01ttt_Strona_1

Siedzą od lewej: P. Grucowa, S. Rechniowski, I. Wierzejewski, A. Leśniowski, W. Łapiński, P. Nowicka. Stoją od lewej I rząd: nieznany, M. Grobelski, J. Zaorski, nieznany, M. Kosiński, K. Opacki, nieznany, Z. Obrębski, Z. Nowakowski, A. Janik, A. Wojciechowski. Stoją od lewej II rząd: J. Zaremba, M. Gpsztejn, T. Wisniewski, M. Latkowski, W. Dega, K. Kessel,  F. Raszeja, A. Zalewski. Stoją od lewej III rząd: Z. Wałczyński, R. Zieliński, Z. Dziembowski, nieznany, H. Cetkowski, S. Sawicki,  A. Gruca. Stoją od lewej IV rząd: Witkowski, nieznany, nieznany, L. Kalina.