Choroby nerwowo-mięśniowe
(Jarosław Czubak, Szymon Pietrzak)