Zapalenia i zakażenia kości i stawów
(Wojciech Marczyński, Juliusz Rager)