1. Schemat segmentalnego unerwienia grup mięśniowych w obrębie kończyn dolnych