Zasady leczenia w ortopedii
(Krzysztof Kolarz, Mariusz Treder, Tomasz Mazurek, Szymon Dragan)