2. Czynniki ryzyka progresji skrzywień piersiowych, lędźwiowych i piersiowo-lędźwiowych > 30°

1-Kręgosłup-klatka piersiowa-miednica_387-486