www1

Plan d`élection – Stagnary. Płaszczyzna najlepszego dopasowania rzeczywistej deformacji skoliozy (zawarta pomiędzy płaszczyzną czołową a strzałkową kręgosłupa). Stagnara opisał technikę radiologiczną eliminującą komponent rotacyjny skrzywienia (derotated view of Spine). Kaseta ustawiona równolegle do przyśrodkowego bocznego garbu żebrowego. Tubus lampy pod kątem 90º do kasety (Bradford D.S.: Moe’s textbook of scoliosis and Rother spinal deformities, 2nd en. Philadelphia, WB Saunders; 1987)