Nakładający się palec V (znany też pod nazwą wrodzony palec V szpotawy) jest złożoną, występującą u dzieci, trójpłaszczyznową deformacją, na którą składają się: przywiedzenie, zgięcie grzbietowe i rotacja zewnętrzna palca V. Istnieje kilka teorii wyjaśniających jej powstawania: nieprawidłowe ułożenie wewnątrzmaciczne, niedorozwój powierzchni stawowych palca V lub wadliwe położenie przyczepu ścięgna zginacza długiego. Wada ta powoduje najczęściej konflikt z obuwiem w miarę dorastania dziecka lub częściej dopiero w życiu dorosłym. Leczenie nieoperacyjne w najmłodszym wieku obejmuje korekcyjne opatrunki plastrowe oraz unikanie konfliktu z obuwiem. Proponuje się liczne metody leczenia operacyjnego, o skuteczności których decyduje skorygowanie wszystkich składowych tej deformacji.

3-1

Rycina 1. Nakładający się palec V