4. Wyrównanie obwodowego końca stawowego goleni

4 www

 

Wyrównanie obwodowego końca stawowego goleni przez odcięcie obu kostek i chrząstki stawowej piszczeli (A), wytworzenie otworów w obnażonych kościach dla zakotwiczenia rozścięgna podeszwowego wraz z jego podściółką tłuszczową pięty (B, C), szew skóry, dren (D)