4

Kikut Syme’a przed zaprotezowaniem i po zaprotezowaniu