Projekt

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej podręczników:

Ortopedia i traumatologia. Podręcznik dla studentów medycyny
Wydanie II, uzupełnione, 2024 r.

 

Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

które są integralną częścią Projektu Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Podręczniki współtworzone są przez lekarzy specjalistów z wiodących ośrodków klinicznych i ortopedycznych z całego kraju. Szeroki udział w projekcie przyczyni się do kompletnego zaprezentowania współczesnej wiedzy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wyjątkowość Projektu Edukacyjnego polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, nowoczesnym ujęciu problematyki oraz wykorzystaniu technik multimedialnych. Użytkownik będzie miał szeroki dostęp do najnowszych informacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii, interesujących filmów, materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznych publikacji tematycznych (więcej na stronie Towarzystwa www.ptoitr.pl).

Podręcznik pt. Ortopedia i traumatologia dedykowany studentom medycyny składa się z wersji papierowej i elektronicznej, która umożliwia korzystanie z dodatkowych informacji rozszerzających podręcznik, takich jak: słownik terminologiczny, fotografie, filmy i około 200 pytań testowych (Autorzy podręcznika).

Natomiast Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu jest wydany w wersji papierowej (format A4, 726 stron, 842 ryciny – większość kolorowych, oprawa twarda) (Autorzy podręcznika).

Poszczególne zagadnienia napisane zostały przystępnie przez uznane autorytety w ortopedii i traumatologii narządu ruchu o wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Każdy rozdział kończy się streszczeniem najważniejszych informacji, które student medycyny powinien bezwzględnie zapamiętać. Ułatwiając powtarzanie materiału do egzaminu na marginesy książki „wyrzuciliśmy” ważne poruszane w tekście zagadnienia.

Zachęcamy do korzystania z testu sprawdzającego zamieszczonego na naszej stronie.