Projekt

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej podręcznika
Ortopedia i traumatologia, która jest integralną częścią
Projektu Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Ortopedia i traumatologia, to tytuł nowoczesnego podręcznika współtworzonego przez lekarzy specjalistów ośrodków klinicznych z: Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Otwocka, Piekar Śląskich, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia (Autorzy Projektu). Szeroki udział w projekcie przyczyni się do kompletnego zaprezentowania współczesnej wiedzy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Powołana Rada Naukowo-Programowa Projektu Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, zagwarantuje poprawność zamieszczanych materiałów i opracuje kolejne elementy edukacyjne.

Do udziału we współtworzeniu podręcznika dotychczas włączyły się znaczące firmy specjalizujące się w zakresie ortopedii i traumatologii: Medgal, Ottobock, Aesculap Chifa, Polpharma, Implant Cast, NovaSpine, ChM. Ich obecność jako Partnerów Edukacyjnych poszerzy zakres omawianych zagadnień i uzupełni merytoryczną dyskusję. Dzięki nawiązanej współpracy będzie można sukcesywnie prezentować nowoczesne osiągnięcia przemysłu medycznego i organizować niezbędne dla edukacji szkolenia specjalistyczne.

Wyjątkowość Projektu Edukacyjnego polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, nowoczesnym ujęciu problematyki oraz wykorzystaniu technik multimedialnych. Użytkownik będzie miał szeroki dostęp do najnowszych informacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii, interesujących filmów, materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznych publikacji tematycznych.

W skład Projektu Edukacyjnego przynależy Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska / Polish Orthopaedics and Traumatology – oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, specjalistyczna seria monograficzna Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna, Serwis Edukacyjny oraz wiele cennych inicjatyw edukacyjnych.

Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne monografie usystematyzowane w działach tematycznych (BOiT – działy tematyczne).

Podręcznik pt. Ortopedia i traumatologia dedykowany studentom medycyny składa się z wersji papierowej i elektronicznej, która umożliwia korzystanie z dodatkowych informacji rozszerzających podręcznik, takich jak: słownik terminologiczny, fotografie, filmy i około 200 pytań testowych. Materiał będzie sukcesywnie uzupełniany oraz uaktualniany o nowości badawcze i ich wykorzystywanie w praktyce klinicznej.
Przyjęliśmy dwudzielny układ podręcznika:
I Zagadnienia ogólne,
II Ortopedia i traumatologia regionalna.
Poszczególne zagadnienia napisane zostały przystępnie przez uznane autorytety w ortopedii i traumatologii narządu ruchu o wieloletnim doświadczeniu klinicznym (Autorzy podręcznika). Każdy rozdział kończy się streszczeniem najważniejszych informacji, które student medycyny powinien bezwzględnie zapamiętać. Ułatwiając powtarzanie materiału do egzaminu na marginesy książki „wyrzuciliśmy” ważne poruszane w tekście zagadnienia.