Techniki modulujące wzrost kręgosłupa w skoliozie

Użycie skobli międzykręgowych po stronie wypukłej skrzywienia powoduje zahamowanie wzrostu kręgosłupa po tej stronie (tethering effect) umożliwiając jego normalny wzrost po stronie przeciwnej (wklęsłej). Procedurę tylnego „rosnącego pręta” w postępującej skoliozie dziecięcej z odroczoną ostateczną spondylodezą zastosować można nawet u tych chorych, u których wcześniej wykonano artrodezę przy użyciu skobli. Być może prawdopodobnym postępowaniem w przyszłości może okazać się zaproponowana niedawno technika przyhamowania wzrostu przedniego kręgosłupa przy użyciu propylenowego kabla ufiksowanego między główkami śrub pozwalająca na przyłożenie sił kompresyjnych i wyeliminowanie ruchu zginania tułowia w kierunku przeciwnym do fiksacji (w stronę lewą w przypadku zahamowania prawostronnego – right sided thetering).