58

 

Protezy po wyłuszczeniu barku: kosmetyczna po wyłuszczeniu z łopatką (1), sterowana cięgłowo (2), hybrydowa (3)