Fazy choroby Kienbocka

Na podstawie objawów klinicznych i radiologicznych wyróżnia się 4 fazy choroby Kienbocka:

Faza I – ostra, trwająca kilkanaście tygodni, objawiająca się miernym bólem nadgarstka, bez zmian radiologicznych.

Faza II obejmuje zmiany gęstości kości księżycowatej (sklerotyzacja), jednakże bez zmiany jej wielkości i kształtu. Klinicznie nadgarstek jest bolesny i z reguły obrzęknięty jako efekt reakcji błony maziowej.

Faza III jest związana z narastającą sztywnością nadgarstka i zapadnięciem się kości księżycowatej, migracją kości główkowatej dogłowowo i zaburzeniem architektury nadgarstka.

W fazie VI postępują zmiany zwyrodnieniowe nadgarstka.