_11. Ogólny algorytm postępowania w idiopatycznej skoliozie u dorosłych

10. Algorytm