Kolano i goleń
(Łukasz Matuszewski, Julian Dutka, Marek Synder, Jaromir Jarecki, Paweł Skowronek, Wojciech Widuchowski, Andrzej Borowski)