1. Ból w bocznej części stawu łokciowego związany z przeciążeniem to najczęściej:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Zespół rowka nerwu łokciowego wywołuje ból i pieczenie
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Najczęstszym zwichnięciem stawu łokciowego jest:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Złamanie Montegia jest:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Złamanie typu Colesa jest złamaniem:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa