1. Najczęstszą skoliozą strukturalną jest:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Deformacja skoliozy idiopatycznej oznacza: (wskaż odpowiedź fałszywą)
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Zasadniczym celem postępowania chirurgicznego w skoliozach jest: (wskaż odpowiedź fałszywą)
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Najbardziej powszechną deformacją kręgosłupa u dzieci i młodzieży obejmującą 2% do 3% populacji jest:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Jaki wpływ mają ćwiczenia fizyczne na zahamowanie postępu skrzywienia idiopatycznego? (wskaż odpowiedź fałszywą)
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Choroba Scheuermanna charakteryzuje się: (wskaż odpowiedź fałszywą)
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. Kręgozmyk (spondylolisthesis) występuje najczęściej na poziomie: (więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)
 14. Prawidlowe odpowiedzi to: Odp. C i D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Źródłem bólu w kręgosłupie może być:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. F. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Źródłem bólu poza kręgosłupem mogą być: (więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)
 18. Prawidlowe odpowiedzi to: Odp. A, B i D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. Stenoza kręgowa oznacza:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 21. Pseudoclaudicatio ( chromanie rzekome) to:
 22. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 23. Kręcz wtórny szyi może być następstwem: (wskaż odpowiedź fałszywą)
 24. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 25. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) dotyka szczególnie: (więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)
 26. Prawidlowe odpowiedzi to: Odp. B, C i D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 27. Główna przyczyna bólu kręgosłupa to:
 28. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 29. Leczenie operacyjne w zespołach bólowych kręgosłupa wykonuje się u:
 30. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 31. Rozpoznanie nabytego zespołu upośledzenia odporności (AIDS) opiera się na:
 32. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 33. Choroba Potta oznacza:
 34. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 35. Najczęstszą metaboliczną przyczyną bólów krzyża jest:
 36. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 37. Większość urazów kręgosłupa ma związek z :
 38. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa

 39. Obrażenia kręgosłupa u dzieci zdarzają się:
 40. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa

 41. Złamania miednicy w stosunku do innych złamań układu kostno-stawowego stanowią:
 42. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa

 43. Podstawą leczenia operacyjnego złamań pierścienia miednicy jest:
 44. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa

 45. Klatka piersiowa lejkowata to: (więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)
 46. Prawidlowe odpowiedzi to: Odp. A i B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa