1. Według Klasyfikacji Webera w złamaniach okolicy stawu skokowego za podstawę podziału autor uważa lokalizację złamania względem:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Wrodzony staw rzekomy goleni najczęściej lokalizuje się w:
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Najgroźniejszym powikłaniem urazowego zwichnięcia stawu kolanowego jest:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Test pivot-shift używany jest w celu potwierdzenia bądź wykluczenia uszkodzenia:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa