1. Rozwojową dysplazje stawu biodrowego:
  1. Częściej stwierdza się po stronie lewej
  2. Częściej stwierdza się po stronie prawej
  3. Częściej występuje u dziewczynek
  4. Częściej stwierdza się u chłopców
  5. Częściej występuje w przypadku położenia miednicowego
  6. Częściej występuje w przypadku ciąży mnogiej
  Prawidłowe są:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Podstawą diagnostyki RDSB jest:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Podczas „coxitis fugax” kończyna ustawia się w rotacji zewnętrznej i niewielkim zgięciu PONIEWAŻ dochodzi do nadmiernego gromadzenia się płynu w obrębie jamy stawu kolanowego.
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Objaw Kleina:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Zwichnięcie neurogenne biodra na tle przepukliny oponowo-rdzeniowej zazwyczaj jest:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa

 11. Konflikt udowo-panewkowy:
  1. Występuje częściej u mężczyzn
  2. Występuje u ludzi młodych i aktywnych
  3. Przyjmuje postaci: krzywkową, kleszczową, mieszaną
  4. Uznawany jest za wczesną postać ch. zwyrodnieniowej biodra
  5. W początkowym stadium choroby należy leczyć zachowawczo
  6. W stadiach zaawansowanych należy leczyć operacyjnie (np. osteochondroplastyką)
  Prawdziwe są:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa