1. Ból barku (bolesny bark) związany jest z chorobami: (wskaż odpowiedź fałszywą)
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Syndaktylia najczęściej dotyczy zrostu palców:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Dla oceny przestrzeni podbarkowej najcenniejszym badaniem jest:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego są specyficzne dla:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Bark zamrożony to choroba dotycząca:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Patologiczne złamanie kości ramiennej jest co do częstości na drugim miejscu po złamaniu kości:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. W diagnostyce złamań okolicy barku najcenniejszym poza rentgenogramem jest:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. W złamaniu bliższego końca kości ramiennej ze zwichnięciem głowy należy przeprowadzić:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Dominującym sposobem leczenia w złamaniach obojczyka jest:
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. W złamaniach trzonu kości ramiennej ulega uszkodzeniu najczęściej:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa