1. Zwyrodnienie stawu wynika z uszkodzenia:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Syndaktylia najczęściej dotyczy zrostu palców:
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Podstawą diagnostyki zmian zwyrodnieniowych jest:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Cechy rentgenowskie zmian zwyrodnieniowych stawu to:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Odżywianie chrząstki stawowej odbywa się poprzez:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa