1. Najczęstsze lokalizacje złamań zmęczeniowych to:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Złamanie biegaczy to:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Najczęstsze lokalizacje złamania zmęczeniowego w kręgosłupie to:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. W początkowej fazie złamania zmęczeniowego przy radionegatywnym obrazie bolącego miejsca złotym standardem jest:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Złamania atypowe charakteryzuje się szczeliną złamania:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Najbardziej charakterystyczna cecha bólu przed złamaniem patologicznym na podłożu nowotworowym to:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. Najczęstszą przyczyna złamania patologicznego jest:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Najczęstsze przerzuty u kobiet daje:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Najczęstsze przerzuty u mężczyzn daje:
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. Najczęstsza charakterystyka złamania patologicznego to:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa