1. Możliwymi powikłaniami podczas wykonywania redresji jednoczasowej są:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Wyciąg szkieletowy bezpośredni na kończynie górnej zakładany jest za:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Jedną z zasad obowiązujących podczas zakładania opatrunku gipsowego jest:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Do stabilnych zespoleń wewnętrznych nie należy:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Zespolenia śródszpikowe mają zastosowanie w:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Aparat Ilizarowa jest:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. W leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów znajdują zastosowanie endoprotezy:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Szew pierwotnie odroczony wykonywany jest:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Osteotomia umożliwia:
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. Przeszczepy kostne mają właściwości:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa