1. Termin protetyka oznacza:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Ortotyka dotyczy:
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Wczesne usprawnianie pooperacyjne od chwili zagojenia kikuta obejmuje:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. ??????????????. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Najczęstszą przyczyną amputacji w krajach rozwiniętych w tym Polsce są:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Ortezy to:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa