1. Beztorebkowe receptory transmitują:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Płytka nerwowo-mięśniowa zamienia impuls:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Torebkowe receptory rejestrujące wibrację to:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Największą wytrzymałość mechaniczną posiadają osłonki:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Prawdziwym stwierdzeniem jest, że zwyrodnienie Wallerowskie to proces:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Test dyskryminacyjny dwupunktowego czucia w zdrowej ręce ma wartość:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. Tzw. „ręka praczki” to efekt:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Najistotniejszym badaniem elektroneurograficznym w zespołach uciskowych jest:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Ubytek nerwu po właściwej resekcji kikutów rzędu 2,5 cm skłania do wykonania
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. Przeszczepy nerwowe najlepiej stosować w ubytkach pnia nerwu:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 21. Neurotyzacja nerwowo-mięśniowa jest najwłaściwszym zabiegiem w:
 22. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 23. Transfery nerwowe wskazane są:
 24. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 25. Obraz kończyny w porażeniu splotu ramiennego typu Erba to:
 26. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 27. Ręka „błogosławiąca” to uszkodzenie:
 28. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 29. W uszkodzeniu nerwu łokciowego oprócz deficytu ruchowego mamy do czynienia z zaburzeniem czucia w:
 30. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 31. Ręka „opadająca” to obraz uszkodzenia nerwu:
 32. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 33. Ręka „małpia” to efekt uszkodzenia:
 34. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 35. Uszkodzenie nerwu strzałkowego daje efekt:
 36. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 37. Uszkodzenie nerwu udowego daje porażenie:
 38. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 39. Uszkodzenie nerwu pachowego powoduje:
 40. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa