1. Problemy ortopedyczne dotyczą najczęściej:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. W RZS bezwzględnym wskazaniem do operacji jest: (wskaż fałszywe)
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. W RZS stosuje się następujące techniki operacyjne: (wskaż fałszywe)
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. W RZS stosuje się usztywnienie następującego stawu:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Do metod ograniczających przerost błony maziowej stawów nie należy:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa