1. Mnogie obrażenia ciała to:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Obrażenia wielonarządowe to:
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Obrażenia wielomiejscowe to:
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Złamanie otwarte goleni wymaga:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Na czym polega debridement w złamaniach otwartych:
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa