1. Złamanie awulsyjne to:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Test „haka” wykonuje się w celu oceny:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Test prostowania palca III wbrew oporowi badającego pozwala ocenić występowanie:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Zniekształcenia palca typu butonierki:
  1. Powstają wskutek uszkodzenia pasma centalnego aparatu wyprostnego
  2. Powstają wskutek uszkodzenia pasm bocznych aparatu wyprostnego
  3. Powstają wskutek awulsyjnego złamania podstawy paliczka dystalnego
  4. Powodują przeprost w stawie DIP i zgięcie w stawie PIP
  5. Powodują zgięcie w stawie DIP i przeprost w stawie PIP
  6. Określane są inaczej jako „palec Jersey”.
  Prawidłowe są:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Bark składa się z następujących połączeń ruchomych:
  1. Staw ramienno-łopatkowy
  2. Staw barkowo-obojczykowy
  3. Staw mostkowo-obojczykowy
  4. „Staw” podbarkowy
  5. „Staw” łopatkowo-piersiowy
  Prawidłowe są:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Najczęstszym urazem barku jest
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. W skład stożka rotatorów barku wchodzą następujące mięśnie:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Łąkotka przyśrodkowa stawu kolanowego ulega uszkodzeniom częściej niż łąkotka boczna, PONIEWAŻ jest ona mniej ruchoma w porównaniu z łąkotką boczną
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Test Lachmana wykonuje się u pacjenta:
  1. Leżącego na wznak z kolanem zgiętym do 90 st.
  2. Leżącego na wznak z kolanem w pełnym wyproście
  3. Leżącego na wznak z kolanem zgiętym ok. 15-20 st.
  4. Z podejrzeniem uszkodzenia ACL
  5. Z podejrzeniem uszkodzenia PCL
  Prawdziwe są:
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. Zasada RICE dotyczy:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa