1. Ostroga Codmana to:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. Chrzęstniakomięsak (podaj prawidłową odpowiedź):
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Przerzuty nowotworowe do kości (podaj prawidłową odpowiedź):
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. Torbiel tętniakowata (podaj prawidłową odpowiedź):
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Wyrośla chrzęstno-kostne (podaj fałszywą odpowiedź):
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa