1. Dodatni objaw Trendelenburga jest:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. U 4-letniego dziecka rozpoznano chorobę Perthesa z martwicą głowy kości udowej obejmującą jej 25% obszaru. Badanie kliniczne wykazało ograniczenie w stawie biodrowym rotacji do wewnątrz o 100 i odwodzenia o 150 w porównaniu z biodrem przeciwnym. Po zastosowaniu odciążenia i fizykoterapii uzyskano bezbolesny pełen zakres ruchów w stawie biodrowym. Obecnie lekarz powinien zastosować:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Czynnikami, które pogarszają rokowanie w chorobie Legg-Calve-Perthesa są:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. F. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. W przebiegu choroby Legg-Calve-Perthesa zmiany martwicze w stawach biodrowych zaliczanych do I grupy wg Catteralla są zlokalizowane w:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. U dziecka w wieku 4 lat rozpoznano chorobę Perthesa, typ Herring A. Badanie kliniczne wykazało pełen, bezbolesny ruch w stawie biodrowym. Obecnie postępowanie ortopedyczne powinno obejmować:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Klasyfikacja Herringa odnosi się do:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. Klasyfikacja choroby Perthesa opracowana przez Herringa opiera się na:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Termin coxitis fugax oznacza:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Klasyfikacja Stulberga służy do oceny:
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa