1. Celem leczenia ortopedycznego chorego w wieku podeszłym nie jest:
  2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  3. U którego z poniższych pacjentów będziesz podejrzewał wystąpienie osteoporozy ograniczonej tylko do jednej okolicy ciała
  4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  5. Które z poniższych złamań osteoporotycznych będziesz leczyć zawsze operacyjnie (za wyjątkiem bezwzględnych ogólnych przeciwwskazań do zabiegu):
  6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  7. U pacjenta ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego źródłem dolegliwości może być:
  8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


  9. Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące diagnostyki przewlekłych dolegliwości bólowych stawu kolanowego
  10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa