1. Podczas ortopedycznego badania palpacyjnego jesteś w stanie ocenić:
 2. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. E. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 3. Długość względna kończyny dolnej:
 4. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 5. Test prowokacyjny bólu korzeniowego kręgosłupa to:
 6. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 7. Objaw tzw. „łokcia tenisity“ można zbadać przy pomocy testu:
 8. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 9. Pierszym ruchem który zaczyna być bolesny i jest ograniczony w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest:
 10. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 11. Dodatnim objawem Trendelenburga nazywamy sytuację w której:
 12. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 13. Przeciwwskazania do wykonania badania z użyciem promieniowania jonizującego to:
 14. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 15. Podstawowe metody obrazowania narządu ruchu to:
 16. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 17. Pochłanianie promieniowania rentgenowskiego jest:
 18. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 19. Wskazania do wykonania zdjęć RTG to:
 20. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. A. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 21. W badaniach TK z dożylnym podaniem środka kontrastowego bezpieczna dawka środka kontrastowego to:
 22. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 23. Wielorzędowa tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie:
 24. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 25. Zalety badania USG w diagnostyce układu ruchu to:
 26. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. D. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 27. Standardowo badanie USG narządu ruchu wykonuje się głowicą:
 28. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 29. Badanie USG jest badaniem z wyboru w:
 30. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 31. Środki kontrastowe stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego w swoim składzie zawierają:
 32. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 33. Przeciwwskazaniem do wykonania u pacjenta badania rezonansu magnetycznego NIE jest:
 34. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. C. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 35. Podstawę obrazowania w rezonansie magnetycznym stanowią
 36. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa


 37. Badanie MR stawu kolanowego zlecisz jako pierwsze badanie
 38. Prawidlowa odpowiedź to: Odp. B. Twoja odpowiedź jest prawidłowa